Nazad

Natokinaza – potpuno prirodan, efikasan i bezbedan fibrinolik za sve koji brinu o svom kardiovaskularnom zdravlju

30.09.2020.

Ateroskleroza je hronično, inflamatorno oboljenje koje počinje rano u detinjstvu i progredira sa starenjem. Veoma dugo ova bolest može biti asimptomatska, i smatra se da kardiovaskularni (KV) faktori rizika (poput vrednosti holesterola, arterijskog pritiska, pušenja, i dr.) značajno utiču na prelazak u simptomatsku formu. Tada se, zavisno od lokalizacije aterosklerotskog plaka, mogu se javiti simptomi koronarne bolesti srca, moždanog udara, tranzitornog ishemijskog ataka ili periferne arterijske bolesti.

Oštećenje aterosklerotskog plaka praćeno trombozom definiše se kao aterotromboza. Smatra se da je aterotromboza glavni uzrok akutnog koronarnog sindroma i KV mortaliteta. Prilikom oštećenja aterosklerotskog plaka, inicijalno dolazi do akumulacije trombocita, koji se stabilizuju fibrinskom mrežom. Na taj način nastaje tromb, koji može delimično ili potpuno okludirati lumen krvnog suda.

Naš organizam poseduje sopstveni sistem koji razlaže trombe. Ovde se ubrajaju plazmin i aktivatori plazminogena (urokinaza i tkivni aktivator plazminogena, t-AP). Međutim, ovaj endogeni fibrinolitički sistem je često nedovoljno efikasan da razgradi veće trombe, uzročnike infarkta miokarda ili moždanog udara. U tim slučajevima primena fibrinolitičke terapije pospešuje trombolizu, ali je povezana za većim hemoragijskim rizikom.

Interesantan pristup u prevenciji KV bolesti jeste kroz povećanje endogene fibrinolize, bezbedno, malom dozom prirodnog fibrinolitika kakav je upravo natokinaza.

Natokinaza je enzim izolovan iz nattō, japanskog obroka koji se priprema fermentacijom zrna soje pomoću baterije Bacillus subtilis natto. Eksperimentalno je pokazano da natokinaza deluje 4 puta snažnije od endogenog fibrinolitičkog enzima plazmina. Pored toga, uočeno je da natokinaza zaustavlja proces tromboze u eksperimentalnom modelu pulmonalne tromboze kod miševa.

Klinička istraživanja su potvrdila fibrinolitički efekat natokinaze. Pokazalo se da oralna primena ovog enzima dovodi do postepenog povećanja fibrinolitičke aktivnosti u plazmi i da znaćajno smanjuje vrednosti fibrinogena, faktora VII i faktora VIII koagulacije u plazmi.

Natokinaza se primenjuje oralno, i nakon efikasne apsorpcije u tankom crevu dovodi do fibrinolize pomoću 4 komplementarna mehanizma:
1. Direktnom razgradnjom fibrina
2. Povećanjem pretvaranja prourokinaze u urokinazu
3. Povećanjem aktivacije tAP
4. Razgradnjom inhibitora aktivatora plazminogena 1 (PAI-1)

Nattokinn® predstavlja dijetetski suplement koji sadrži ekstrakt fermentisane soje (natokinaza NSK-SD® 2000 FU/g, FU – fibrinolitičke jedinice, u dozi od 100 mg) i folnu kiselinu (200 µg). Svakodnevna primena ovog preparata poboljšava endogenu fibrinolizu i smanjuje KV rizik. Važno je istaći bezbednost primene natokinaze. Dosadašnja istraživanja nisu zabeležila neželjene efekte ove suplementacije. Još važnije, natokinaza je deo ishrane populacije Japana hiljadama godina, što dodatno učvršćuje bezbednost ovog prirodnog oralnog fibrinolitika.

Reference:
1. Fujita M, et al. Biol Pharm Bull 1995;18:1387-91.
2. Yang M, et al. Food Sci Technol 2013;38:197–200.
3. Sumi H, et al. Acta Haematol 1990;84:139-43.
4. Hsia C-H, et al. Nutr Res. 2009;29:190-6.

Ostale vesti

28.04.2021.Veći broj kardioprotektivnih efekata u jednoj kapsuli Nattokinn®-a

Natokinaza je prirodan enzim izolovan iz japanskog obroka natto, za koji se na eksperimentalnim i animalnim modelima, a kasnije i u kliničkim studijama, pokazalo da ispoljava veći broj korisnih kardiovaskularnih efekata.

Saznajte više
23.02.2021.Smanjimo rizik od trombotskih komplikacija COVID-19 i pre pojave ove bolesti: prirodni enzim natokinaza

Još sa početkom pandemije ljudi su širom sveta počeli da se intenzivno interesuju za namirnice koje bi pojačale imunski odgovor organizma na novi koronavirus. Ovo je zapaženo i u Japanu, gde se na samom vrhu liste namirnica potencijalno protektivnih od COVID-19, pored belog luka i đumbira, našao natto. Iako ovaj tradicionalni japanski obrok ne nudi direktnu zaštitu od SARS-CoV-2...

Saznajte više
17.12.2020.Prevencija tromboze uz dodatne anti-inflamatorne i anti-oksidativne efekte: enzim natokinaza

Kako prevenirati trombozu, smanjiti kardiovaskularni rizik, a da to bude efikasno, bezbedno i prirodno? Trombolitički lekovi se veoma efikasni u razlaganju tromba, ali se primenjuju kada je “šteta već učinjena” – kod infarkta miokarda i ishemijskog moždanog udara. Ujedno ovi lekovi povećavaju rizik od krvarenja, te je vrlo važno proceniti hemoragijski rizik svakog pacijenta ponaosob. Kako je...

Saznajte više
03.12.2020.Bezbedna fibrinoliza u cilju primarne prevencije: enzim natokinaza

Zbog čega populacija Japana ima najniži rizik umiranja od kardiovaskularnih bolesti? Epidemiološke analize su pokazale da Japanci imaju najmanji kardiovaskularni mortalitet u poređenju sa drugim populacijama. Ovo se može tumačiti drugačijim stilom života, tradicijom i drugačijim navikama u ishrani populacije Japana. Važan sastojak u njihovoj ishrani jeste soja, dok se fermentacijom zrna soje...

Saznajte više
27.10.2020.Natokinaza – prirodni fibrinolitik koji ispoljava pozitivne metaboličke efekte kod dijabetičara

Osamdesetih godina prošlog veka grupa istraživača je iz tradicionalnog japanskog obroka, natto, izolovala jedan interesantan enzim kome je dala ime natokinaza. Pokazalo se da natokinaza ispoljava višestruke korisne kardiovaskularne efekte koji se mogu koristiti u prevenciji i terapiji kardiovaskularnih bolesti. Na prvom mestu to su fibrinolitički i antitrombotski efekat natokinaze...

Saznajte više
17.10.2020.Bezbedno povećanje endogene fibrinolize: natokinaza u fokusu

Smatra se da je aterotromboza najčešći uzročnik akutnog koronarnog sindroma. Klinička prezentacija kod ovih bolesnika i vreme od pojave simptoma utiču na dalji izbor lečenja. Terapija izbora za STEMI bolesnike jeste perkutana koronarna intervencija (PCI) ukoliko je dolazak u salu za kateterizaciju moguć u određenom vremenskom okviru. Međutim, kod čak 20-25% STEMI pacijenata koji u stignu...

Saznajte više
30.09.2020.Natokinaza – potpuno prirodan, efikasan i bezbedan fibrinolik za sve koji brinu o svom kardiovaskularnom zdravlju

Ateroskleroza je hronično, inflamatorno oboljenje koje počinje rano u detinjstvu i progredira sa starenjem. Veoma dugo ova bolest može biti asimptomatska, i smatra se da kardiovaskularni (KV) faktori rizika (poput vrednosti holesterola, arterijskog pritiska, pušenja, i dr.) značajno utiču na prelazak u simptomatsku formu. Tada se, zavisno od lokalizacije aterosklerotskog plaka...

Saznajte više
16.09.2020.Nattokinn®, prirodni oralni fibrinolitik za poboljšanje kardiovaskularne prevencije

Poslednjih godina se velika pažnja posvećuje prevenciji kardiovaskularnih (KV) oboljenja, kao i prepoznavanju i korekciji KV faktora rizika. Takođe, izučavaju se procesi koji su u osnovi aterotromboze kako bi se našla ključna mesta na koje je moguće delovati različitim lekovima i procedurama, počevši od formiranja aterosklerotskog plaka sve do konačne okluzivne tromboze.

Saznajte više