Nazad

Natokinaza – prirodni fibrinolitik koji ispoljava pozitivne metaboličke efekte kod dijabetičara

27.10.2020.

Osamdesetih godina prošlog veka grupa istraživača je iz tradicionalnog japanskog obroka, natto, izolovala jedan interesantan enzim kome je dala ime natokinaza. Pokazalo se da natokinaza ispoljava višestruke korisne kardiovaskularne efekte koji se mogu koristiti u prevenciji i terapiji kardiovaskularnih bolesti. Na prvom mestu to su fibrinolitički i antitrombotski efekat natokinaze, zatim anti-aterosklerotski efekat, antihipertenzivni efekat, antitrombocitni i neuroprotektivni efekat ovog potentnog i prirodnog enzima.

Međutim, nedavno objavljeno istraživanje pokazalo je da primena natokinaze kod gojaznih osoba sa diabetes mellitusom (DM) dovodi do poboljšanja u vrednosti HbA1c, glikemije i insulina našte, kao i HOMA skora. U ovo randomizovano istraživanje uključene su dve grupe ispitanica. Jednu grupu činilo je 17 pacijentkinja koje su imale DM i bile gojazne. Njih 9 je dobijalo suplementaciju natokinazom (u dozi od 2000 FU dnevno), dok je ostalih 8 dobijalo placebo. U drugu grupu uključene su 42 ispitanice sa lipedemom ali bez dijabetesa. U toj grupi je 21 žena dobijalo natokinazu, dok je ostalih 21 ispitanica činilo kontrolnu grupu.

Posmatrajući grupu gojaznih ispitanica sa DM nije uočena promena telesne težine nakon 3 meseca praćenja. Međutim, u ovoj podgrupi je sa primenom natokinaze češće registrovano smanjenje HbA1c (63%) koje je prosečno iznosilo 0,9% u odnosu na placebo-grupu (33% ispitanica). Slično je uočeno i sa vrednostima insulina našte; manje vrednosti fasting insulina registrovane su kod čak 75% žena koje su dobijale natokinazu, u poređenju sa 22% iz placebo-grupe, što je pratila i niža vrednost HOMA indeksa (63% vs. 22%).

U podgrupi žena bez dijabetesa ali sa lipedemom takođe su uočeni pozitivni efekti suplementacije natokinazom. Kod ovih osoba je glavni problem abnormalno nagomilavanje masnog tkiva, gde su biopsije ukazale na postojanje mikro-tromba u masnom tkivu ovih osoba. Upravo je to meta natokinaze, prirodnog preparata, da pospešuje endogenu fibrinolizu. Tako je kod žena sa lipedemom u ovom istraživanju zabeležena češća redukcija telesne težine sa primenom natokinaze u odnosu na placebo (57% vs. 33% ispitanica).

Iako je u pitanju prospektivno randomizovano istraživanje, ipak je reč o relativno ograničenom broju ispitanica. Zbog toga je ove obećavajuće endokrinološke efekte natokinaze potrebno potvrditi na većem broju ispitanika.

Reference:
1. Nagata C, et al. Am J Clin Nutr 2017;105:426–31.
2. Sumi H, et al. Acta Haematol 1990;84:139-43.
3. Cobos LM, et al. J Endocr Soc 2020;4(Suppl 1):SAT-618.

Ostale vesti

28.04.2021.Veći broj kardioprotektivnih efekata u jednoj kapsuli Nattokinn®-a

Natokinaza je prirodan enzim izolovan iz japanskog obroka natto, za koji se na eksperimentalnim i animalnim modelima, a kasnije i u kliničkim studijama, pokazalo da ispoljava veći broj korisnih kardiovaskularnih efekata.

Saznajte više
23.02.2021.Smanjimo rizik od trombotskih komplikacija COVID-19 i pre pojave ove bolesti: prirodni enzim natokinaza

Još sa početkom pandemije ljudi su širom sveta počeli da se intenzivno interesuju za namirnice koje bi pojačale imunski odgovor organizma na novi koronavirus. Ovo je zapaženo i u Japanu, gde se na samom vrhu liste namirnica potencijalno protektivnih od COVID-19, pored belog luka i đumbira, našao natto. Iako ovaj tradicionalni japanski obrok ne nudi direktnu zaštitu od SARS-CoV-2...

Saznajte više
17.12.2020.Prevencija tromboze uz dodatne anti-inflamatorne i anti-oksidativne efekte: enzim natokinaza

Kako prevenirati trombozu, smanjiti kardiovaskularni rizik, a da to bude efikasno, bezbedno i prirodno? Trombolitički lekovi se veoma efikasni u razlaganju tromba, ali se primenjuju kada je “šteta već učinjena” – kod infarkta miokarda i ishemijskog moždanog udara. Ujedno ovi lekovi povećavaju rizik od krvarenja, te je vrlo važno proceniti hemoragijski rizik svakog pacijenta ponaosob. Kako je...

Saznajte više
03.12.2020.Bezbedna fibrinoliza u cilju primarne prevencije: enzim natokinaza

Zbog čega populacija Japana ima najniži rizik umiranja od kardiovaskularnih bolesti? Epidemiološke analize su pokazale da Japanci imaju najmanji kardiovaskularni mortalitet u poređenju sa drugim populacijama. Ovo se može tumačiti drugačijim stilom života, tradicijom i drugačijim navikama u ishrani populacije Japana. Važan sastojak u njihovoj ishrani jeste soja, dok se fermentacijom zrna soje...

Saznajte više
27.10.2020.Natokinaza – prirodni fibrinolitik koji ispoljava pozitivne metaboličke efekte kod dijabetičara

Osamdesetih godina prošlog veka grupa istraživača je iz tradicionalnog japanskog obroka, natto, izolovala jedan interesantan enzim kome je dala ime natokinaza. Pokazalo se da natokinaza ispoljava višestruke korisne kardiovaskularne efekte koji se mogu koristiti u prevenciji i terapiji kardiovaskularnih bolesti. Na prvom mestu to su fibrinolitički i antitrombotski efekat natokinaze...

Saznajte više
17.10.2020.Bezbedno povećanje endogene fibrinolize: natokinaza u fokusu

Smatra se da je aterotromboza najčešći uzročnik akutnog koronarnog sindroma. Klinička prezentacija kod ovih bolesnika i vreme od pojave simptoma utiču na dalji izbor lečenja. Terapija izbora za STEMI bolesnike jeste perkutana koronarna intervencija (PCI) ukoliko je dolazak u salu za kateterizaciju moguć u određenom vremenskom okviru. Međutim, kod čak 20-25% STEMI pacijenata koji u stignu...

Saznajte više
30.09.2020.Natokinaza – potpuno prirodan, efikasan i bezbedan fibrinolik za sve koji brinu o svom kardiovaskularnom zdravlju

Ateroskleroza je hronično, inflamatorno oboljenje koje počinje rano u detinjstvu i progredira sa starenjem. Veoma dugo ova bolest može biti asimptomatska, i smatra se da kardiovaskularni (KV) faktori rizika (poput vrednosti holesterola, arterijskog pritiska, pušenja, i dr.) značajno utiču na prelazak u simptomatsku formu. Tada se, zavisno od lokalizacije aterosklerotskog plaka...

Saznajte više
16.09.2020.Nattokinn®, prirodni oralni fibrinolitik za poboljšanje kardiovaskularne prevencije

Poslednjih godina se velika pažnja posvećuje prevenciji kardiovaskularnih (KV) oboljenja, kao i prepoznavanju i korekciji KV faktora rizika. Takođe, izučavaju se procesi koji su u osnovi aterotromboze kako bi se našla ključna mesta na koje je moguće delovati različitim lekovima i procedurama, počevši od formiranja aterosklerotskog plaka sve do konačne okluzivne tromboze.

Saznajte više