Nazad

Smanjimo rizik od trombotskih komplikacija COVID-19 i pre pojave ove bolesti: prirodni enzim natokinaza

23.02.2021.

Još sa početkom pandemije ljudi su širom sveta počeli da se intenzivno interesuju za namirnice koje bi pojačale imunski odgovor organizma na novi koronavirus. Ovo je zapaženo i u Japanu, gde se na samom vrhu liste namirnica potencijalno protektivnih od COVID-19, pored belog luka i đumbira, našao natto. Iako ovaj tradicionalni japanski obrok ne nudi direktnu zaštitu od SARS-CoV-2, potencijalno bi mogao ublažiti neke od komplikacija infekcije novim koronavirusom.

Natto jelo koje se sprema u Japanu fermentacijom kuvanih zrna soje pomoću bakterije Bacillus subtilis. Iz ovog jela je izolovan jedan interesantan enzim, natokinaza , prirodan fibrinolitik, koji može biti objašnjenje za dugovečnost i manji kardiovaskularni mortalitet Japanaca u poređenju sa ostatkom sveta.

Kako deluje natokinaza?

Natokinaza ispoljava fibrinolitički efekat pomoću nekoliko mehanizama: direktnom razgradnjom fibrina, povećanjem endogene fibrinolize, delujući na urokinazu, tkivni aktivator plazminogena i inhibitor aktivatora plazminogena. Laboratorijski je pokazano da enzim natokinaza ispoljava 4 puta snažniji fibrinolitički efekat od plazmina. Nakon primene samo jedne kapsule natokinaze od 2000 FU (fibrinolitičkih jedinica), zabeležen je porast produkata razgradnje fibrina posle 2 sata, posle 4 sata je registrovano smanjenje aktivnosti faktora VIII koagulacije, dok je nakon 6 sati od primene registrovan porast D-dimera u krvi.

Pored toga, dodatni kardiovaskularni benefit natokinaze ogleda se u antihipertenzivnom, anti-aterosklerotskom i antitrombocitnom efektu, uz uočeno neuroprotektivno dejstvo ovog enzima.

Kako bi natokinaza mogla pomoći u prevenciji COVID-19 komplikacija?

Kardiovaskularni pacijenti su na samom početku pandemije prepoznati kao rizična grupa za pojavu težih formi i komplikacija COVID-19. Pored toga, čest pratilac težih oblika COVID-19 jeste koagulopatija. Smatra se da pored direknog patogenog efekta virusa SARS-CoV-2, na pojavu koagulopatije utiču i brojni citokini oslobođeni iz ćelija imunskog sistema, naročito kod bolesnika sa tzv. citokinskom olujom. Među glavnim trombotskim komplikacijama teških COVID-19 bolesnika izdvaja se venski tromboembolizam (naročito embolija pluća), koji prate moždani udar i akutni infarkt miokarda. Redovna, preventivna primena natokinaze u obliku Nattokinn® kapsula mogla bi prevenirati ili ublažiti komplikacije kroz sinergistički kardioprotektivni efekat prirodnog enzima natokinaze.

Nattokinn® gastrorezistentna kapsula sadrži 100 mg natokinaze NSK-SD® (odnosno 2000 FU) i 200 µg folne kiseline u obliku kalcijum-L-metilfolata. Savetuje se primena 1 – 2 kapsule dnevno sa oko 200 ml vode. Važno je napomenuti da Nattokinn® mogu upotrebljavati osobe sa dijabetesom. Dosadašnja eksperimentalna, klinička i toksikološka ispitivanja natokinaze nisu zabeležila neželjene reakcije kod primene ovog preparata. Ovaj enzim je prisutan u svakodnevnoj ishrani populacije Japana hiljadama godina, što dodatno govori u prilog njegove bezbednosti. Pored toga, bakterija koja vrši fermentaciju soje tokom proizvodnje natokinaze ( Bacillus subtilis natto) nije uzročnik oboljenja kod ljudi.

Reference:
1. Fujita M, et al. Biol Pharm Bull 1995;18:1387-91.
2. Kurosawa Y, et al. Sci Rep 2015;5:11601.
3. Chen H, et al. Biomark Insights 2018;13:1177271918785130.

Ostale vesti

28.04.2021.Veći broj kardioprotektivnih efekata u jednoj kapsuli Nattokinn®-a

Natokinaza je prirodan enzim izolovan iz japanskog obroka natto, za koji se na eksperimentalnim i animalnim modelima, a kasnije i u kliničkim studijama, pokazalo da ispoljava veći broj korisnih kardiovaskularnih efekata.

Saznajte više
23.02.2021.Smanjimo rizik od trombotskih komplikacija COVID-19 i pre pojave ove bolesti: prirodni enzim natokinaza

Još sa početkom pandemije ljudi su širom sveta počeli da se intenzivno interesuju za namirnice koje bi pojačale imunski odgovor organizma na novi koronavirus. Ovo je zapaženo i u Japanu, gde se na samom vrhu liste namirnica potencijalno protektivnih od COVID-19, pored belog luka i đumbira, našao natto. Iako ovaj tradicionalni japanski obrok ne nudi direktnu zaštitu od SARS-CoV-2...

Saznajte više
17.12.2020.Prevencija tromboze uz dodatne anti-inflamatorne i anti-oksidativne efekte: enzim natokinaza

Kako prevenirati trombozu, smanjiti kardiovaskularni rizik, a da to bude efikasno, bezbedno i prirodno? Trombolitički lekovi se veoma efikasni u razlaganju tromba, ali se primenjuju kada je “šteta već učinjena” – kod infarkta miokarda i ishemijskog moždanog udara. Ujedno ovi lekovi povećavaju rizik od krvarenja, te je vrlo važno proceniti hemoragijski rizik svakog pacijenta ponaosob. Kako je...

Saznajte više
03.12.2020.Bezbedna fibrinoliza u cilju primarne prevencije: enzim natokinaza

Zbog čega populacija Japana ima najniži rizik umiranja od kardiovaskularnih bolesti? Epidemiološke analize su pokazale da Japanci imaju najmanji kardiovaskularni mortalitet u poređenju sa drugim populacijama. Ovo se može tumačiti drugačijim stilom života, tradicijom i drugačijim navikama u ishrani populacije Japana. Važan sastojak u njihovoj ishrani jeste soja, dok se fermentacijom zrna soje...

Saznajte više
27.10.2020.Natokinaza – prirodni fibrinolitik koji ispoljava pozitivne metaboličke efekte kod dijabetičara

Osamdesetih godina prošlog veka grupa istraživača je iz tradicionalnog japanskog obroka, natto, izolovala jedan interesantan enzim kome je dala ime natokinaza. Pokazalo se da natokinaza ispoljava višestruke korisne kardiovaskularne efekte koji se mogu koristiti u prevenciji i terapiji kardiovaskularnih bolesti. Na prvom mestu to su fibrinolitički i antitrombotski efekat natokinaze...

Saznajte više
17.10.2020.Bezbedno povećanje endogene fibrinolize: natokinaza u fokusu

Smatra se da je aterotromboza najčešći uzročnik akutnog koronarnog sindroma. Klinička prezentacija kod ovih bolesnika i vreme od pojave simptoma utiču na dalji izbor lečenja. Terapija izbora za STEMI bolesnike jeste perkutana koronarna intervencija (PCI) ukoliko je dolazak u salu za kateterizaciju moguć u određenom vremenskom okviru. Međutim, kod čak 20-25% STEMI pacijenata koji u stignu...

Saznajte više
30.09.2020.Natokinaza – potpuno prirodan, efikasan i bezbedan fibrinolik za sve koji brinu o svom kardiovaskularnom zdravlju

Ateroskleroza je hronično, inflamatorno oboljenje koje počinje rano u detinjstvu i progredira sa starenjem. Veoma dugo ova bolest može biti asimptomatska, i smatra se da kardiovaskularni (KV) faktori rizika (poput vrednosti holesterola, arterijskog pritiska, pušenja, i dr.) značajno utiču na prelazak u simptomatsku formu. Tada se, zavisno od lokalizacije aterosklerotskog plaka...

Saznajte više
16.09.2020.Nattokinn®, prirodni oralni fibrinolitik za poboljšanje kardiovaskularne prevencije

Poslednjih godina se velika pažnja posvećuje prevenciji kardiovaskularnih (KV) oboljenja, kao i prepoznavanju i korekciji KV faktora rizika. Takođe, izučavaju se procesi koji su u osnovi aterotromboze kako bi se našla ključna mesta na koje je moguće delovati različitim lekovima i procedurama, počevši od formiranja aterosklerotskog plaka sve do konačne okluzivne tromboze.

Saznajte više