Nazad

Prevencija tromboze uz dodatne anti-inflamatorne i anti-oksidativne efekte: enzim natokinaza

17.12.2020.

Kako prevenirati trombozu, smanjiti kardiovaskularni rizik, a da to bude efikasno, bezbedno i prirodno?

Trombolitički lekovi se veoma efikasni u razlaganju tromba, ali se primenjuju kada je “šteta već učinjena” – kod infarkta miokarda i ishemijskog moždanog udara. Ujedno ovi lekovi povećavaju rizik od krvarenja, te je vrlo važno proceniti hemoragijski rizik svakog pacijenta ponaosob. Kako je tromboza u osnovi brojnih kardiovaskularnih oboljenja, postavlja se pitanje da li je moguće prevenirati njenu pojavu na što prirodniji način, a da to bude efikasno i bezbedno po zdravlje?

Natokinaza može biti jedna od opcija za poboljšanje kardiovaskularnog zdravlja i smanjenje rizika od neželjenih trombotičnih događaja.

Natokinaza predstavlja enzim koji je strukturno serin proteaza, izolovan iz jela koje se u Japanu tradicionalno služi kao doručak (natto). Vrlo brzo se pokazalo da ovaj enzim pokazuje snažnu fibrinolitičku aktivnost, koristeći nekoliko mehanizama: direktnu razgradnju fibrina, povećanje pretvaranja prourokinaze u urokinazu, povećanje aktivacije tkivnog aktivatora plazminogena (tAP) i razgradnju inhibitora aktivatora plazminogena 1 (PAI-1). Rezultat ovih efekata natokinaze vrlo brzo se registruje u laboratorijskim parametrima tromboze i trombolize; nakon 6h i 8h od primene natokinaze registruje se povećanje d-dimera, posle 4h povećava se količina degradacionih produkata fibrina, pad fibrinogena se beleži nakon 8h od primene, aPTT raste od 2 – 4h, dok se porast antitrombina registruje nakon 2h i 4h od primene jedne doze natokinaze kod zdravih ispitanika.

Kliničke studije su potvrdile brojne korisne kardiovaskularne efekte natokinaze. Natokinaza deluje na trombozu, aterosklerozu, hiperlipidemiju i hipertenziju, veoma važne kardiovaskularne faktore rizika. Primena natokinaze dovodi do značajnog smanjenja debljine intima-medija kompleksa karotidne arterije. Pritom je uočena veća redukcija aterosklerotskog plaka sa primenom natokinaze u odnosu na ispitanike koji su dobijali simvastatin. Ovim efektima se priključuje i pozitivan hipolipemijski profil natokinaze, jer dovodi do redukcije ukupnog holesterola i LDL-holesterola kod ljudi. Zabeležen i antihipertenzivni efekat natokinaze kod osoba sa stadijumom I hipertenzije. Kod bolesnika upućenih na rehabilitaciju nakon ishemijskog moždanog udara sa značajnim stepenom invaliditeta, uočeno je da suplementacija natokinazom dovodi do značajnog poboljšanja motorne i senzorne funkcije.

Nova istraživanja pokazuju da su u ove korisne kardiovaskularne efekte uključeni i dodatni mehanizmi: anti-infmalatorni i anti-oksidativni. Ovo je uočeno na eksperimentalnom modelu zapaljenja i oksidativnog stresa kod miševa, gde se pokazalo da natokinaza smanjuje produkciju slobodnih kiseoničnih radikala i ekspresiju pro-inflamatornih molekula iz aktiviranih makrofaga. Na taj način se zaokružuje i blokira efekat tri međusobno indukujuća procesa koji su u osnovi brojnih oboljenja – tromboze, inflamacije i oksidativnog stresa. Sve to uz pomoć jednog prirodnog, efikasnog i bezbednog preparata – natokinaze.

Reference:
1. Kurosawa Y, et al. Sci Rep 2015;5:11601.
2. Ren N, et al. Nat Med J China 2017;97:2038-42.
3. Kim JY, et al. Hypertens Res 2008;31:1583-8.
4. Pham PT, et al. J Med Food 2020;23(8):879-85.
5. Wu H, et al. Redox Biol 2020;32:101500.

Ostale vesti

28.04.2021.Veći broj kardioprotektivnih efekata u jednoj kapsuli Nattokinn®-a

Natokinaza je prirodan enzim izolovan iz japanskog obroka natto, za koji se na eksperimentalnim i animalnim modelima, a kasnije i u kliničkim studijama, pokazalo da ispoljava veći broj korisnih kardiovaskularnih efekata.

Saznajte više
23.02.2021.Smanjimo rizik od trombotskih komplikacija COVID-19 i pre pojave ove bolesti: prirodni enzim natokinaza

Još sa početkom pandemije ljudi su širom sveta počeli da se intenzivno interesuju za namirnice koje bi pojačale imunski odgovor organizma na novi koronavirus. Ovo je zapaženo i u Japanu, gde se na samom vrhu liste namirnica potencijalno protektivnih od COVID-19, pored belog luka i đumbira, našao natto. Iako ovaj tradicionalni japanski obrok ne nudi direktnu zaštitu od SARS-CoV-2...

Saznajte više
17.12.2020.Prevencija tromboze uz dodatne anti-inflamatorne i anti-oksidativne efekte: enzim natokinaza

Kako prevenirati trombozu, smanjiti kardiovaskularni rizik, a da to bude efikasno, bezbedno i prirodno? Trombolitički lekovi se veoma efikasni u razlaganju tromba, ali se primenjuju kada je “šteta već učinjena” – kod infarkta miokarda i ishemijskog moždanog udara. Ujedno ovi lekovi povećavaju rizik od krvarenja, te je vrlo važno proceniti hemoragijski rizik svakog pacijenta ponaosob. Kako je...

Saznajte više
03.12.2020.Bezbedna fibrinoliza u cilju primarne prevencije: enzim natokinaza

Zbog čega populacija Japana ima najniži rizik umiranja od kardiovaskularnih bolesti? Epidemiološke analize su pokazale da Japanci imaju najmanji kardiovaskularni mortalitet u poređenju sa drugim populacijama. Ovo se može tumačiti drugačijim stilom života, tradicijom i drugačijim navikama u ishrani populacije Japana. Važan sastojak u njihovoj ishrani jeste soja, dok se fermentacijom zrna soje...

Saznajte više
27.10.2020.Natokinaza – prirodni fibrinolitik koji ispoljava pozitivne metaboličke efekte kod dijabetičara

Osamdesetih godina prošlog veka grupa istraživača je iz tradicionalnog japanskog obroka, natto, izolovala jedan interesantan enzim kome je dala ime natokinaza. Pokazalo se da natokinaza ispoljava višestruke korisne kardiovaskularne efekte koji se mogu koristiti u prevenciji i terapiji kardiovaskularnih bolesti. Na prvom mestu to su fibrinolitički i antitrombotski efekat natokinaze...

Saznajte više
17.10.2020.Bezbedno povećanje endogene fibrinolize: natokinaza u fokusu

Smatra se da je aterotromboza najčešći uzročnik akutnog koronarnog sindroma. Klinička prezentacija kod ovih bolesnika i vreme od pojave simptoma utiču na dalji izbor lečenja. Terapija izbora za STEMI bolesnike jeste perkutana koronarna intervencija (PCI) ukoliko je dolazak u salu za kateterizaciju moguć u određenom vremenskom okviru. Međutim, kod čak 20-25% STEMI pacijenata koji u stignu...

Saznajte više
30.09.2020.Natokinaza – potpuno prirodan, efikasan i bezbedan fibrinolik za sve koji brinu o svom kardiovaskularnom zdravlju

Ateroskleroza je hronično, inflamatorno oboljenje koje počinje rano u detinjstvu i progredira sa starenjem. Veoma dugo ova bolest može biti asimptomatska, i smatra se da kardiovaskularni (KV) faktori rizika (poput vrednosti holesterola, arterijskog pritiska, pušenja, i dr.) značajno utiču na prelazak u simptomatsku formu. Tada se, zavisno od lokalizacije aterosklerotskog plaka...

Saznajte više
16.09.2020.Nattokinn®, prirodni oralni fibrinolitik za poboljšanje kardiovaskularne prevencije

Poslednjih godina se velika pažnja posvećuje prevenciji kardiovaskularnih (KV) oboljenja, kao i prepoznavanju i korekciji KV faktora rizika. Takođe, izučavaju se procesi koji su u osnovi aterotromboze kako bi se našla ključna mesta na koje je moguće delovati različitim lekovima i procedurama, počevši od formiranja aterosklerotskog plaka sve do konačne okluzivne tromboze.

Saznajte više