Nazad

Bezbedno povećanje endogene fibrinolize: natokinaza u fokusu

17.10.2020.

Smatra se da je aterotromboza najčešći uzročnik akutnog koronarnog sindroma. Klinička prezentacija kod ovih bolesnika i vreme od pojave simptoma utiču na dalji izbor lečenja. Terapija izbora za STEMI bolesnike jeste perkutana koronarna intervencija (PCI) ukoliko je dolazak u salu za kateterizaciju moguć u određenom vremenskom okviru. Međutim, kod čak 20-25% STEMI pacijenata koji u stignu u salu za kateterizaciju može se registrovati spontana reperfuzija. Smatra se da je kod njih endogeni fibrinolitički sistem dovoljno efikasan da razloži novonastali tromb u koronarnoj cirkulaciji. Da li to znači da kod bolesnika sa perzistentnom okluzivnom trombozom endogena fibrinoliza nije dovoljno efikasna? Postoji li način da poboljšamo endogenu fibrinolizu, a da ne povećamo hemoragijski rizik?
Moguće je, i to delujući preventivno, malim dozama prirodnog, oralnog fibrinolitika – natokinaze.

Natokinaza predstavlja enzim koji direktno razlaže fibrin. Nakon 4h od primene samo jedne doze natokinaze (2000 FU, fibrinolitičkih jedinica) peroralno registrovano je značajno povećanje produkata ragradnje fibrina/fibrinogena u krvi kod ljudi. Pored toga, natokinaza pojačava endogeni fibrinolitički sistem (pretvaranjem prourokinaze u urokinazu, aktivacijom tkivnog aktivatora plazminogena – tAP, i razgradnjom inhibitora aktivatora plazminogena 1 – PAI-1).
Ovaj enzim je izolovan iz japanskog jela nattō, koje se priprema fermentacijom soje. Kako je populacija Japana poznata po svojoj dugovečnosti i malom riziku od kardiovaskularnog (KV) mortaliteta, moguće je da tome doprinosi svakodnevni unos natokinaze.

Natokinaza ima nekoliko prednosti u odnosu na fibrinolitičke lekove. Prvo, natokinaza je prirodna supstanca, enzim koji je prisutan u ishrani azijske populacije hiljadama godina. Ovaj enzim je bezbedan, bez neželjenih efekata na zdravlje osoba što su potvrdila toksikološka ispitivanja. Ovaj preparat se primenjuje peroralno, za razliku od većine fibrinolitika koji se primenjuju u vidu injekcije. I najvažnije, natokinaza ispoljava veći broj korisnih KV efekata koji sinergistički mogu značajno poboljšati KV zdravlje pojedinaca. Pored pomenutog fibrinolitičkog efekta, natokinaza deluje anti-aterosklerotski, antihipertenzivno i antitrombocitno, poboljšava reološke karakteristike i deluje neuroprotektivno.

Ovaj dijetetski suplement se široko koristi u formi kapsula ili tableta kako u zemljama azijskog kontinenta (Japan, Kina i Koreja), tako i u Evropi, SAD, Kanadi i Australiji. Svakodnevna primena natokinaze može značajno doprineti kardiovaskularnoj prevenciji.

Ovaj prirodni enzim se veoma lako proizvodi – u pitanju je fermentacija zrna soje koju obavlja bakterija Bacillus subtilis natto. Zbog toga je cena natokinaze na tržištu povoljna, a ovaj moćan i bezbedan dijeteski suplement lako dostupan širokoj populaciji.

Reference:
1. Stone GW, et al. Circulation 2001;104:636-41.
2. Lee CW, et al. Am J Cardiol 2001;87:951-4.
3. Kurosawa Y, et al. Sci Rep 2015;5:11601.
4. Lampe BJ, et al. Food Chem Toxicol 2016;88:87–99.
5. Fu Y-S, et al. Prac Prev Med 2012;19:1714–6.
6. Pais E, et al. Clin Hemorheol Microcirc 2006;35:139–142.

Ostale vesti

28.04.2021.Veći broj kardioprotektivnih efekata u jednoj kapsuli Nattokinn®-a

Natokinaza je prirodan enzim izolovan iz japanskog obroka natto, za koji se na eksperimentalnim i animalnim modelima, a kasnije i u kliničkim studijama, pokazalo da ispoljava veći broj korisnih kardiovaskularnih efekata.

Saznajte više
23.02.2021.Smanjimo rizik od trombotskih komplikacija COVID-19 i pre pojave ove bolesti: prirodni enzim natokinaza

Još sa početkom pandemije ljudi su širom sveta počeli da se intenzivno interesuju za namirnice koje bi pojačale imunski odgovor organizma na novi koronavirus. Ovo je zapaženo i u Japanu, gde se na samom vrhu liste namirnica potencijalno protektivnih od COVID-19, pored belog luka i đumbira, našao natto. Iako ovaj tradicionalni japanski obrok ne nudi direktnu zaštitu od SARS-CoV-2...

Saznajte više
17.12.2020.Prevencija tromboze uz dodatne anti-inflamatorne i anti-oksidativne efekte: enzim natokinaza

Kako prevenirati trombozu, smanjiti kardiovaskularni rizik, a da to bude efikasno, bezbedno i prirodno? Trombolitički lekovi se veoma efikasni u razlaganju tromba, ali se primenjuju kada je “šteta već učinjena” – kod infarkta miokarda i ishemijskog moždanog udara. Ujedno ovi lekovi povećavaju rizik od krvarenja, te je vrlo važno proceniti hemoragijski rizik svakog pacijenta ponaosob. Kako je...

Saznajte više
03.12.2020.Bezbedna fibrinoliza u cilju primarne prevencije: enzim natokinaza

Zbog čega populacija Japana ima najniži rizik umiranja od kardiovaskularnih bolesti? Epidemiološke analize su pokazale da Japanci imaju najmanji kardiovaskularni mortalitet u poređenju sa drugim populacijama. Ovo se može tumačiti drugačijim stilom života, tradicijom i drugačijim navikama u ishrani populacije Japana. Važan sastojak u njihovoj ishrani jeste soja, dok se fermentacijom zrna soje...

Saznajte više
27.10.2020.Natokinaza – prirodni fibrinolitik koji ispoljava pozitivne metaboličke efekte kod dijabetičara

Osamdesetih godina prošlog veka grupa istraživača je iz tradicionalnog japanskog obroka, natto, izolovala jedan interesantan enzim kome je dala ime natokinaza. Pokazalo se da natokinaza ispoljava višestruke korisne kardiovaskularne efekte koji se mogu koristiti u prevenciji i terapiji kardiovaskularnih bolesti. Na prvom mestu to su fibrinolitički i antitrombotski efekat natokinaze...

Saznajte više
17.10.2020.Bezbedno povećanje endogene fibrinolize: natokinaza u fokusu

Smatra se da je aterotromboza najčešći uzročnik akutnog koronarnog sindroma. Klinička prezentacija kod ovih bolesnika i vreme od pojave simptoma utiču na dalji izbor lečenja. Terapija izbora za STEMI bolesnike jeste perkutana koronarna intervencija (PCI) ukoliko je dolazak u salu za kateterizaciju moguć u određenom vremenskom okviru. Međutim, kod čak 20-25% STEMI pacijenata koji u stignu...

Saznajte više
30.09.2020.Natokinaza – potpuno prirodan, efikasan i bezbedan fibrinolik za sve koji brinu o svom kardiovaskularnom zdravlju

Ateroskleroza je hronično, inflamatorno oboljenje koje počinje rano u detinjstvu i progredira sa starenjem. Veoma dugo ova bolest može biti asimptomatska, i smatra se da kardiovaskularni (KV) faktori rizika (poput vrednosti holesterola, arterijskog pritiska, pušenja, i dr.) značajno utiču na prelazak u simptomatsku formu. Tada se, zavisno od lokalizacije aterosklerotskog plaka...

Saznajte više
16.09.2020.Nattokinn®, prirodni oralni fibrinolitik za poboljšanje kardiovaskularne prevencije

Poslednjih godina se velika pažnja posvećuje prevenciji kardiovaskularnih (KV) oboljenja, kao i prepoznavanju i korekciji KV faktora rizika. Takođe, izučavaju se procesi koji su u osnovi aterotromboze kako bi se našla ključna mesta na koje je moguće delovati različitim lekovima i procedurama, počevši od formiranja aterosklerotskog plaka sve do konačne okluzivne tromboze.

Saznajte više