Nazad

Nattokinn®, prirodni oralni fibrinolitik za poboljšanje kardiovaskularne prevencije

16.09.2020.

Poslednjih godina se velika pažnja posvećuje prevenciji kardiovaskularnih (KV) oboljenja, kao i prepoznavanju i korekciji KV faktora rizika. Takođe, izučavaju se procesi koji su u osnovi aterotromboze kako bi se našla ključna mesta na koje je moguće delovati različitim lekovima i procedurama, počevši od formiranja aterosklerotskog plaka sve do konačne okluzivne tromboze. Međutim, čini se da se malo pažnje posvećuje prirodnoj odbrani organizma od tromboze. Naš organizam ima sopstveni fibrinolitički sistem koji se suprotstavlja trombozi. Nosilac endogenog fibrinolitičkog sistema je plazmin, enzim koji razlaže fibrin i koji je normalno prisutan u cirkulaciji. Ovaj enzim ima sopstvene aktivatore i inhibitore, čijom se ravnotežom obezbeđuje homeostaza između procesa tromboze i fibrinolize u organizmu.

KV faktori rizika mogu da ubrzaju i intenziviraju proces aterotromboze. Da li je isto tako moguće “pojačati” fibrinolitičku aktivnost bez povećanja rizika od krvarenja i to koristiti kao metod KV prevencije?

Ovo upravo omogućava primena Nattokinn®, dijetetskog suplementa koji sadrži natokinazu, prirodni, oralni fibrinolitik koji je bezbedan i ne utiče na hemoragijski rizik.

Natokinaza je enzim koji je otkriven i izolovan osamdesetih godina prošlog veka iz japanskog jela nattō. U Japanu se ovo jelo priprema fermentacijom soje uz pomoć bakterije Bacillus subtilis natto, i servira se kao tradicionalni doručak. Smatra se da je natokinaza prisutna u ishrani azijske populacije, a naročino stanovnika Japana, hiljadama godina, što je najbolja potvrda dugoročne bezbednosti ovog enzima. Pretpostavlja da je natokinaza jedan od razloga dugovečnosti i veoma niskog KV mortaliteta populacije Japana.

Kako deluje natokinaza?

Natokinaza pospešuje fibrinolizu na nekoliko načina. Glavni mehanizam je direktnom razgradnjom fibrine na njegove degradacione produkte. Dodatni mehanizmi delovanja natokinaze podrazumevaju povećanje endogene fibrinolize, kroz povećanje pretvaranja prourokinaze u urokinazu, povećanje aktivacije tkivnog aktivatora plazminogena (tAP) i razgradnje inhibitora aktivatora plazminogena 1 (PAI-1).

Osim fibrinolitičkog dejstva, da li natokinaza ispoljava još neke dodatne efekte?

Pored razlaganja krvnih ugrušaka, natokinaza ispoljava antihipertenzivni, anti-aterosklerotski i antitrombocitni efekat, koji sinergistički mogu značajno uticati na smanjenje KV rizika.

Primena fibrinolitika obično se vezuje povećan rizik od krvarenja. Da li to važi za natokinazu?

Ne. Dosadašnja eksperimentalna, klinička i toksikološka ispitivanja natokinaze nisu zabeležila neželjene reakcije kod primene ovog preparata. Natokinaza je enzim prisutan u svakodnevnoj ishrani populacije Japana, što dodatno potvrđuje njegovu bezbednost. Pored toga, bakterija koja vrši fermentaciju soje tokom proizvodnje natokinaze (Bacillus subtilis natto) nije uzročnik oboljenja kod ljudi.

Nattokinn® predstavlja dijetetski suplement koji je odnedavno dostupan na našem tržištu. Ovaj preparat sadrži ekstrakt fermentisane soje (natokinaza NSK-SD® 2000 FU/g, FU – fibrinolitičke jedinice, u dozi od 100 mg) i folnu kiselinu (200 µg). U cilju kardiovaskularne prevencije kod odraslih savetuje se primena 1 – 2 kapsule dnevno sa oko 200 ml vode.

Reference:
1. Chen H, et al. Biomark Insights 2018; 13:1177271918785130.
2. Fu Y-S, et al. Prac Prev Med 2012;19:1714–6.

Ostale vesti

28.04.2021.Veći broj kardioprotektivnih efekata u jednoj kapsuli Nattokinn®-a

Natokinaza je prirodan enzim izolovan iz japanskog obroka natto, za koji se na eksperimentalnim i animalnim modelima, a kasnije i u kliničkim studijama, pokazalo da ispoljava veći broj korisnih kardiovaskularnih efekata.

Saznajte više
23.02.2021.Smanjimo rizik od trombotskih komplikacija COVID-19 i pre pojave ove bolesti: prirodni enzim natokinaza

Još sa početkom pandemije ljudi su širom sveta počeli da se intenzivno interesuju za namirnice koje bi pojačale imunski odgovor organizma na novi koronavirus. Ovo je zapaženo i u Japanu, gde se na samom vrhu liste namirnica potencijalno protektivnih od COVID-19, pored belog luka i đumbira, našao natto. Iako ovaj tradicionalni japanski obrok ne nudi direktnu zaštitu od SARS-CoV-2...

Saznajte više
17.12.2020.Prevencija tromboze uz dodatne anti-inflamatorne i anti-oksidativne efekte: enzim natokinaza

Kako prevenirati trombozu, smanjiti kardiovaskularni rizik, a da to bude efikasno, bezbedno i prirodno? Trombolitički lekovi se veoma efikasni u razlaganju tromba, ali se primenjuju kada je “šteta već učinjena” – kod infarkta miokarda i ishemijskog moždanog udara. Ujedno ovi lekovi povećavaju rizik od krvarenja, te je vrlo važno proceniti hemoragijski rizik svakog pacijenta ponaosob. Kako je...

Saznajte više
03.12.2020.Bezbedna fibrinoliza u cilju primarne prevencije: enzim natokinaza

Zbog čega populacija Japana ima najniži rizik umiranja od kardiovaskularnih bolesti? Epidemiološke analize su pokazale da Japanci imaju najmanji kardiovaskularni mortalitet u poređenju sa drugim populacijama. Ovo se može tumačiti drugačijim stilom života, tradicijom i drugačijim navikama u ishrani populacije Japana. Važan sastojak u njihovoj ishrani jeste soja, dok se fermentacijom zrna soje...

Saznajte više
27.10.2020.Natokinaza – prirodni fibrinolitik koji ispoljava pozitivne metaboličke efekte kod dijabetičara

Osamdesetih godina prošlog veka grupa istraživača je iz tradicionalnog japanskog obroka, natto, izolovala jedan interesantan enzim kome je dala ime natokinaza. Pokazalo se da natokinaza ispoljava višestruke korisne kardiovaskularne efekte koji se mogu koristiti u prevenciji i terapiji kardiovaskularnih bolesti. Na prvom mestu to su fibrinolitički i antitrombotski efekat natokinaze...

Saznajte više
17.10.2020.Bezbedno povećanje endogene fibrinolize: natokinaza u fokusu

Smatra se da je aterotromboza najčešći uzročnik akutnog koronarnog sindroma. Klinička prezentacija kod ovih bolesnika i vreme od pojave simptoma utiču na dalji izbor lečenja. Terapija izbora za STEMI bolesnike jeste perkutana koronarna intervencija (PCI) ukoliko je dolazak u salu za kateterizaciju moguć u određenom vremenskom okviru. Međutim, kod čak 20-25% STEMI pacijenata koji u stignu...

Saznajte više
30.09.2020.Natokinaza – potpuno prirodan, efikasan i bezbedan fibrinolik za sve koji brinu o svom kardiovaskularnom zdravlju

Ateroskleroza je hronično, inflamatorno oboljenje koje počinje rano u detinjstvu i progredira sa starenjem. Veoma dugo ova bolest može biti asimptomatska, i smatra se da kardiovaskularni (KV) faktori rizika (poput vrednosti holesterola, arterijskog pritiska, pušenja, i dr.) značajno utiču na prelazak u simptomatsku formu. Tada se, zavisno od lokalizacije aterosklerotskog plaka...

Saznajte više
16.09.2020.Nattokinn®, prirodni oralni fibrinolitik za poboljšanje kardiovaskularne prevencije

Poslednjih godina se velika pažnja posvećuje prevenciji kardiovaskularnih (KV) oboljenja, kao i prepoznavanju i korekciji KV faktora rizika. Takođe, izučavaju se procesi koji su u osnovi aterotromboze kako bi se našla ključna mesta na koje je moguće delovati različitim lekovima i procedurama, počevši od formiranja aterosklerotskog plaka sve do konačne okluzivne tromboze.

Saznajte više