Najčešća pitanja

Preparat Nattokinn® sadrži natokinazu (NSK-SD®), fibrinolitik prisutan preko hiljadu godina u ishrani populacije Japana, i folnu kiselinu u obliku kalcijum-L-metilfolata. Natokinaza se dobija fermentacijom zrna soje, te predstavlja potpuno prirodan i bezbedan dijetetski suplement. Folna kiselina je važna za proces deobe ćelije, doprinosi normalnom stvaranju krvi, kao i normalnom metabolizmu homocisteina. Takođe, folat doprinosi normalnoj funkciji imunskog sistema i smanjenju umora i iscrpljenosti.

Kod odraslih osoba se savetuje primena 1 – 2 kapsule Nattokinn® dnevno sa oko 200 ml vode.

Nattokinn® je dodatak ishrani i ne može se definisati trajanje upotrebe. Jedna do dve kapsule dnevno omogućava optimalni učinak natokinaze za kardiovaskularno zdravlje.

Nije. Nattō predstavlja tradicionalni obrok u Japanu koji se priprema fermentacijom kuvane soje, dok je natokinaza enzim izdvojen iz nattō. Pored toga, nattō predstavlja prirodni izvor vitamina K2 koji učestvuje u zgrušavanju krvi. Zbog toga unos nattō može uticati na efekte terapije za razređivanje krvi. S druge strane, natokinaza je prečišćen enzim koji ne sadrži vitamin K2 niti druge hranljive sastojke iz nattō.

Nakon oralne primene jedne standardne doze natokinaze (2000 FU, tj. oko 100 mg natokinaze) maksimalna koncentracija ovog enzima se detektuje u krvi nakon 13h. Ovaj enzim se efikasno apsorbuje iz tankog creva, što su potvrdile i eksperimentalne studije. Tako je fibrinolitička aktivnost natokinaze potvrđena u krvi eksperimentalnih životinja kojima je direktno aplikovana natokinaza u tanko crevo.

Dosadašnja eksperimentalna, klinička i toksikološka ispitivanja natokinaze nisu zabeležila neželjene reakcije kod primene ovog preparata. Ovaj enzim je prisutan u svakodnevnoj ishrani populacije Japana, što dodatno govori u prilog njegove bezbedne primene. Pored toga, bakterija koja vrši fermentaciju soje tokom proizvodnje natokinaze (Bacillus subtilis natto) nije uzročnik oboljenja kod ljudi.

Nattokinn® sadrži natokinazu (NSK-SD®), prisutan u ishrani azijske populacije preko hiljadu godina. Ovaj preparat je bezbedan bez neželjenih efekata na zdravlje osoba što su potvrdila brojna klinička i toksikološka ispitivanja. Natokinaza se primenjuje peroralno, za razliku od većine fibrinolitika koji se primenjuju u vidu injekcije. I najvažnije, natokinaza ispoljava veći broj korisnih kardiovaskularnih efekata koji mogu značajno poboljšati kardiovaskularno zdravlje pojedinaca.

Do sada nisu zabeležene interakcije natokinaze sa drugim lekovima i dijetetskim suplementima. Osobe koje uzimaju lekove treba da koriste Nattokinn® samo pod lekarskim nadzorom. Poseban oprez je potreban kod osoba koje uzimaju lekove za razređivanje krvi i osoba sa većim rizikom od krvarenja.

Za sada nema dovoljno podataka o bezbednosti primene natokinaze kod dece, trudnica i dojilja. Zbog toga Nattokinn® nije namenjen trudnicama, dojiljama, osobama mlađim od 18 godina, kao ni osobama preosetljivim na soju ili bilo koji od sastojaka proizvoda.

U slučaju da ste uzeli više od preporučene doze Nattokinn®, odmah se javiti lekaru.

Potreban je oprez i konsultacija sa lekarom pre primene Nattokinn®-a kod:

  • Osoba koje imaju povišen rizik od krvarenja
  • Osoba koje uzimaju antikoagulantnu terapiju
  • Osoba sa sniženim krvnim pritiskom

Natokinaza ne može zameniti propisanu terapiju protiv zgrušavanja krvi.

Hirurške intervencije povećavaju rizik od krvarenja, zbog čega se savetuje prekid unosa natokinaze najmanje dve nedelje pre planirane hirurške procedure.

Do sada nisu zabeležene interakcije natokinaze sa različitim namirnicama koje se koriste u svakodnevnoj ishrani.

Na efekte Nattokinn®-a ne utiče unos hrane u značajnoj meri. Za postizanje optimalnih efekata savetuje se da peroralna primena Nattokinn® bude 1h pre obroka, odnosno 2h posle obroka.

U slučaju da zaboravite da uzimete Nattokinn® ne treba ga nadoknađivati duplom dozom. Savetuje se da nastavi sa primenom 1 - 2 kapsule Nattokinn® dnevno. Uz napomenu da se preporučena doza ne sme prekoračiti. Dodaci ishrani se ne smeju koristiti kao zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu.

Nattokinn® čuvati na temperaturi 25⁰C, zaštićen od svetlosti i vlage, van domašaja dece.