Kako deluje natokinaza?

Šta je natokinaza?

Natokinaza je enzim izdvojen iz tradicionalnog japanskog jela nattō, koje se sprema fermentacijom soje dodavanjem bakterije Bacillus subtilis natto.

Poznato je da stanovnici azijskog kontinenta, naročito Japana, značajno manje obolevaju i umiru od kardiovaskularnih bolesti u poređenju sa ostatkom sveta. Mogući razlog njihove dugovečnosti i manjeg kardiovaskularnog rizika jeste hrana koju redovno konzumiraju. U njihovoj ishrani je u velikoj meri zastupljena soja, čijom se fermentacijom sprema nattō. Natokinaza je otkrivena i izolovana iz nattō 1987. godine. Tada je uočeno da ovaj enzim efikasno razlaže fibrin - protein važan za formiranje krvnog ugruška.

Kako deluje natokinaza?

Natokinaza razlaže krvne ugruške procesom fibrinolize (razgradnje fibrina), a pored toga smanjuje krvni pritisak, utiče na proces ateroskleroze i blokira slepljivanje trombocita. Zbog većeg broja korisnih kardiovaskularnih efekata, natokinaza se može koristiti u prevenciji i terapiji kardiovaskularnih bolesti.

 • Razlaganje krvnih ugrušaka
 • Oštećeni krvni sudovi predstavljaju pogodno tlo za formiranje krvnih ugrušaka koji mogu zaustaviti protok krvi kroz određeni deo tela. U slučaju formiranja manjeg ugruška, naš organizam poseduje sopstveni sistem za njihovo razlaganje. Tada enzim plazmin u najvećoj meri razlaže formirane krvne ugruške. Međutim, veći krvni ugrušak može blokirati protok krvi srce ili mozak, i dovesti do srčanog ili moždanog udara. U tim situacijama je potrebno poboljšati fibrinolizu različitim lekovima i sprečiti dalje formiranje krvnog ugruška.

  Natokinaza razlaže krvne ugruške 4 puta snažnije od plazmina. Ovo postiže pomoću nekoliko mehanizma koji zajedno dovode do snažne fibrinolize:

  1. Direktnom razgradnjom fibrina

   Fibrin je protein koji tokom zgrušavanja krvi formira mrežu i stabilizuje krvni ugrušak. Natokinaza direktno razlaže fibrin, isecajući ga na sitnije molekule.

  2. Povećava pretvaranje prourokinaze u urokinazu

   Urokinaza predstavlja enzim normalno prisutan u našem organizmu i koji pretvara plazminogen u njegovu aktivnu formu plazmin. Dalje plazmin razgrađuje fibrin, a natokinaza pospešuje ceo ovaj proces jer povećava pretvaranje prourokinaze u urokinazu.

  3. Povećava aktivaciju tkivnog aktivatora plazminogena (tAP)

   tAP normalno aktivira plazminogen i prevodi ga aktivnu formu plazmin, koji dalje razgrađuje fibrinska vlakna. Natokinaza dodatno aktivira tAP i povećava razgradnju krvnog ugruška.

  4. Razgrađuje inhibitor aktivatora plazminogena 1 (PAI-1)
 • Antihipertenzivni efekat
 • Natokinaza dovodi do smanjenja kako sistolnog, tako i dijastolnog arterijskog pritiska. Smanjenje krvnog pritiska se delimično može objasniti blokadom angiotenzin-konvertujućeg enzima (ACE). Ovim mehanizmom deluje velika grupa lekova koji se koriste u lečenju hipertenzije (tzv. ACE inhibitori).

 • Anti-aterosklerotski efekat
 • U osnovi brojnih kardiovaskularnih oboljenja nalazi se ateroskleroza. Kod ateroskleroze se masnoće talože u zidu krvnog suda i formira se plak koji postepeno sužava lumen krvnog suda. Pokazalo se da primena natokinaze smanjuje veličinu aterosklerotskog plaka. Takođe, uočeno je da natokinaza u većoj meri smanjuje aterosklerozu u poređenju sa statinima (lekovima koji se koriste u terapiji povišenih masnoća u krvi).

 • Antitrombocitni efekat
 • Natokinaza blokira slepljivanje trombocita, što dodatno sprečava stvaranje krvnog ugruška. Takođe je uočeno da ovaj enzim smanjuje slepljivanje eritrocita i smanjuje gustinu krvi.

 • Neuroprotektivni efekat
 • Eksperimentalna istraživanja su pokazala da natokinaza ima sposobnost razgradnje još jedne vrste proteina. Reč je o amiloidnim fibrilima koji se talože u mozgu osoba sa Alchajmerovom bolešću. Pored toga, na eksperimentalnom modelu akutnog moždanog udara uočeno je da natokinaza može ograničiti ovaj region i tako sačuvati okolno tkivo mozga.