Bezbednost

Dosadašnja eksperimentalna, klinička i toksikološka ispitivanja natokinaze nisu zabeležila neželjene reakcije kod primene ovog preparata. Natokinaza je enzim prisutan u svakodnevnoj ishrani populacije Japana, što dodatno govori u prilog njegove bezbedne primene. Pored toga, bakterija koja vrši fermentaciju soje tokom proizvodnje natokinaze (Bacillus subtilis natto) nije uzročnik oboljenja kod ljudi.

Kada je potreban dodatan oprez?

Potreban je oprez i konsultacija sa lekarom pre primene Nattokinn®-a kod:

  • Osoba koje imaju povišen rizik od krvarenja
  • Osoba koje uzimaju antikoagulantnu terapiju
  • Osoba sa sniženim krvnim pritiskom

* Pre primene konsultovati se sa lekarom.

Detaljnije o bezbednoj primeni Nattokinn®-a pogledajte u Uputstvu za upotrebu.